Az önrendelkezésről a 10. EMI-táborban: a levegőben is érződik már az autonómia
A Borzonton zajló 10. EMI-táborban erdélyi politikusok mellett külföldi meghívottakkal is megvitatták az önrendelkezés kérdését a szombati Autonómianapon, amelynek társszervezője ezúttal is a Székely Nemzeti Tanács volt.
 
Izsák Balázs, az SZNT elnöke, Toró T. Tibor, az EMNP elnöke, valamint Biró Zsolt, az MPP elnöke
a 2013. október 27-i Székelyek Nagy Menetelése óta lezajlott eseményeket mint az autonómiaharcok új korszakát tárgyalták. Az autonómiaküzdelem 2014-ben öt színtéren zajlik: a helyi közösségek, az önkormányzatok, a román törvényhozás, továbbá az anyaországi és a nemzetközi kapcsolatok síkján.
 
Biró Zsolt kifejtette, jelenleg az MPP munkája az SZNT által javasolt autonómiahatározatok előterjesztése a helyi önkormányzatok tanácsaiban. Mint ismeretes, ezidáig összesen 27 településen fogadták el a határozatot, ezek közül Makfalva kivételével mind Hargita és Kovászna megyékben. Biró elárulta, előreláthatóan augusztus végéig Maros megyében is elindul az „önkormányzatok nagy menetelése”, és remélhetőleg hamarosan ott is napirendre kerülnek a határozatok. 
 
Izsák Balázs kitért az ezen határozatok elfogadását követő, prefektúráktól érkezett válaszreakciókra is. Mint magyarázta, ezek az intézmények bíróságon támadták a határozatokat, kérték érvénytelenítésüket, de kijelentette: „Nincs az az akarat, amelyet ezek az intézmények megállíthatnak, amikor a helyi közösség összefog, amikor több ezer ember kiáll a döntésért”. Az SZNT vezetője szerint az erdélyi magyarság következő feladata egy székely regionális parlament felépítése. Ebből mind a helyi közösségeknek, mind pedig a politikai pártoknak ki kell venniük részüket, hiszen a megvalósulása érdekében mindenkinek hozzá kell adnia egy-egy téglát. „Már a levegőben is érződik Székelyföld autonómiája” – hangzott el többször is a kijelentés.
 
Toró T. Tibor kihangsúlyozta, az autonómiáért vívott harc érdekében törekszenek a nemzeti oldal egységére, és felkérte az MPP-t az együttműködésre.
 
Székelyföld ügyéről az Európa Tanács előtt Magyar Anna, a strasbourgi Európa Tanács kongresszusának küldöttje és Márton Zoltán, Makfalva MPP-s polgármestere tartott előadást. A téma itt is az SZNT által kidolgozott és eddig 27 önkormányzat által elfogadott autonómiahatározatok sorsa, amelyeket az Európa Tanácshoz is eljuttattak. Magyar Anna, az ET monitoring bizottságának tagja elmondta, a határozatok ügyét napirendre tűzték, és sikerült prolongálni a nekik szentelt figyelmet, ugyanis októberre halassztották a tárgyalásukat, amikorra várhatóan még több székelyföldi település csatlakozik a kezdeményezéshez.
 
A Romániához hasonlóan centralizált Franciaországban élő breton nemzet autonómiaharcáról Lainé Yves politikus beszélt. A központi kormányzás az önrendelkezés megakadályozásával az ország legerősebb gazdasági régiójának kiszakadását próbálja elkerülni. A breton nyelvnek az iskolákban való tanítását tiltó rendelkezés a huszadik század közepéig volt érvényben, és mára a lakosság csupán húsz százaléka beszéli a breton nyelvet, továbbá Anglia segítségére sem számíthatnak, ilyen szempontból is szerencsésebb a székelység helyzete Magyarországgal.
 
Jose Felix Merladet, a Baszk Nemzeti Párt külügyi kabinetének tagja Baszkföldről mint a formálódó európai nemzeti régiók által követendő modellről tartott előadást. Népének a ’80-as években sikerült kivívnia az autonómiát, és ma már egy erős, jólétben élő nemzetet találhatunk a baszk provinciákban. Az előadó szerint autonómiájuk alapja az ambiciózus vállalkozók által megerősített gazdaság és a példaértékű identitástudat. Bár a múlt század második felében gyakran volt az ETA terrorcselekményeitől hangos a világsajtó, végül sikerült békés úton megegyezniük a spanyol kormánnyal a hatáskörök jó részének a helyi parlamentekre való átruházásáról. Jose Felix Merladet kifejezte abbéli reményét is, hogy Székelyföldön békés eszközökkel sikerül mihamarább kivívni önrendelkezésünket, ehhez pedig az szükséges, hogy hogy következetesen és állhatatosan minden fórumon követeljük önrendelkezésünk biztosítását.
 
 
Az Erdélyi Magyar Ifjak sajtóközleménye
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)