Meneteljünk együtt Székelyföldért!

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való maradása, megerősödése és önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. Szervezetünk is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács által összehívott, október 27-i Székelyek Nagy Meneteléséhez. 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való maradása, megerősödése és önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. Meggyőződésünk, hogy mindezen célok elérésének egyik legfőbb feltétele Székelyföld területi autonómiájának kivívása.

Románia kormánya régió-átszervezési tervei kapcsán figyelmen kívül hagyja Székelyföld történelmi régió mivoltát, és ellehetetleníteni igyekszik a székely önrendelkezés kivívását. Hargita, Kovászna és Maros megye más-más közigazgatási régiókhoz való csatolása teljes mértékben kisebbségi sorsa juttatná saját szülőföldjén az itt élő magyarságot, fölgyorsítva ezzel Székelyföld és egész Erdély kivándorlás és asszimiláció általi, eddig is riasztó méreteket öltő székely-magyar elnéptelenedését.
 
Valljuk, hogy Székelyföld oszthatatlan, és tiltakozunk minden olyan szándék ellen, ami szülőföldünkön való megmaradásunkat veszélyezteti.
 
Mindezek értelmében az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács által összehívott, október 27-i Székelyek Nagy Meneteléséhez. Tiltakozunk Románia kormányának régió-átszervezési tervei ellen és követeljük Székelyföld autonómiáját! Szervezetünk tisztelettel felkér mindenkit, aki belátja ezen esemény fontosságát és történelmi jelentőségét: Meneteljünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért!
 
 
Sorbán Attila Örs
Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) országos elnöke
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)