Nem hagyjuk magunkat – Az EMI háromszéki szervezeteinek közleménye a diáksztrájk kapcsán

Az Erélyi Magyar Ifjak (EMI) és 15 háromszéki líceum diákjai aláírásgyűjtésbe kezdtek és japán sztrájkot hirdettek, kérve az Oktatási Minisztériumot, hogy tartsa be a 291/2006-os törvényt, és fizesse ki az utazási bérletek árát az ingázó középiskolás diákoknak. Ezen gyerekek közül sokan szegény családokból származnak, szüleiknek nagy erőfeszítésbe kerül előteremteni az ingázáshoz szükséges összeget. Egy szegény országban élünk, ahol több százezer vidéki család havi 750-850 lejből él.

Rosszallásunkat fejezzük ki, mert az Oktatási Minisztérium nem tett komoly lépéseket az ügy előremozdítása érdekében. Márciusban azt nyilatkozták, hogy az országnak még nincsen költségvetése, és legyünk türelemmel. Két hónap múlva, májusban megpróbálták a szállítási cégek nyakába varrni a dolgot, és a megemelkedett költségekre hivatkozva hárítottak. Véleményünk szerint húzzák az időt, hogy jöjjön a vakáció. Ezen említett okok miatt nem hiszünk a tanügyminiszter úr ígéreteiben, ígéretek, melyeket az elmúlt három hónapban sem tartottak be, így a tiltakozások folytatása mellett döntöttünk.

 
Országos szinten több, mint 200.000 diák van ebben a helyzetben, ezek az ingázó diákok saját pénzükkel fizetnek az utazási bérletekért.
 
Csütörtökön, május 30-án Kovászna megye négy városában, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Kovásznán déli 14 órakor tüntetésekre kerül sor, melyek a Felvonulás a diákok jogaiért címet viselik.
 
Felháborítónak tartjuk ugyanakkor, hogy miközben pénzhiányról nyilatkoznak a minisztériumban, tudomásunkra jutott, hogy az Oktatási Minisztérium 8 millió eurót fizetett ki haszontalanul, 5 millió euróval költve többet a reális értéknél számítógépes programokra. A szerződés teljes értéke 13,9 millió euró volt, ebből 8,8 millió eurót már kifizettek, 5 millió eurót 2013 június 24-30. között kellene kifizessenek.
Ezzel a pénzzel 179.259 darab ProDesktop programot vásároltak, miközben az országban csak  107.779 használatban levő számítógép van az iskolákban.
 
Tiltakozunk a közpénzek haszontalan elköltése miatt, kérjük a miniszter urat, ne utalja át az 5 millió eurót, azaz a júniusi részletet, és fordítsa ezt a pénzt a diákok utazási bérleteinek a megtérítésére.
 
Az ország más megyéiben is elkezdődtek a tiltakozások, Brassó megyében két, Maros megyében négy, Hargita megyében pedig még több iskolában zajlik az aláírásgyűjtés, kezdődik a japán sztrájk és a tüntetések.
 
Kérjük az Oktatási Minisztériumot, hogy tartsa be a 291/2006-os törvényt és fizesse ki az utazási bérletek árát az ingázó középiskolás diákoknak. 
 
Szükségesnek tartjuk a felelős intézmények közbeavatkozását a probléma megoldása érdekében, hogy az oktatás minősége ne csorbuljon, ne maradjanak ki diákok ezrei az iskolából.
 
Mi vagyunk az ország jövője, ne játszodjanak velünk! Nem hagyjuk magunkat!
 
Alulírottak követeljük az Oktatási Minisztériumtól, hogy a vidéki (falusi) ingázó diákoknak térítsék meg az ingázási bérlet árát, amit a törvény biztosít. Nem tehetnek róla, hogy vidéken élnek, és nincs a településükön középiskola, ezért naponta ingázásra kényszerülnek. Ők is egyenlő feltételek mellett akarnak tanulni, ez mégis többe kerül családjuknak. Egyenlő feltételeket akarunk minden diáknak!
    
Az Erdélyi Magyar Ifjak
 
és a
 
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum diákjai – 233 aláírás
sepsiszentgyörgyi Mihály Vitéz Líceum diákjai – 246 aláírás
sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai – 123 aláírás
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákjai - 211 aláírás
sepsiszentgyörgyi Református Kollégium diákjai – 122 aláírás
sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont diákjai – 123 aláírás
sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Iskolaközpont diákjai – 97 aláírás
sepsiszentgyörgyi Constantin Brancusi Iskolaközpont diákjai – 30 aláírás
sepsiszentgyörgyi Berde Áron Iskolaközpont diákjai – 128 aláírás
Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjai - 500 aláírás
kézdivásárhelyi Apor Péter Iskolaközpont diákjai – 175 aláírás
kézdivásárhelyi Református Kollégium diákjai – 146 aláírás
kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákjai – 229 aláírás
kézdivásárhelyi Gábor Áron Iskolaközpont diákjai – 139 aláírás
kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceum diákjai – 239 aláírás
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai – 226 aláírás
Maksai szülők – 56 aláírás
Kovásznai szülők – 24 aláírás
MINTA ifjúsági szervezet – 11 aláírás
 
Összesen Háromszékről: 3058 aláírás
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)