Közlemény az Erdély Mentőcsoport első nemzetközi bevetéséről és létrehozásának előzményeiről

Az elmúlt napokban Albánia észak-nyugati részén sor került a magyarországi székhelyű KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség és az alakulóban levő Erdély Mentőcsoport képviselőinek első közös nemzetközi bevetésére.

Az említett övezetben a balkáni ország újkori történelmének legnagyobb árvize pusztított. A kormány kénytelen volt szükségállapotot hirdetni és nemzetközi segítséget kérni. Az ötfős magyar mentőcsoport (Turi László, Kristóf Imre, Juhász József Magyarországról, valamint Kiss Olivér és Zsigmond Zoárd Attila Erdélyből) Magyarország albániai nagykövetségének közvetítésével utazott Shkodra térségébe, ahol Albánia belügyminiszterével és a hadsereg vezérkari főnökével, a Magyar Köztársaság albániai nagykövetével, továbbá az illetékes helybeli szakhatóságok vezetőivel közösen vették számba a szakmai–szervezési tennivalókat.
 
A csapat december 11–17. között alaposan kivette részét a szükséges beavatkozások megszervezéséből és egyes szakmai feladatok közvetlen ellátásából. Többek között elszakadt gát újraépítésével és nemzetközi segélyszállítmányok célba juttatásával foglalkoztak. Áldásos tevékenységük öregbítette a magyar mentőcsoportok – nemzetközileg igencsak számon tartott – hírnevét.
Munkájukat, valamint az albániai árvízi körülményeket a következő világhálós forráshelyeken látható fényképek és rövidfilmek is tükrözik:
 
http://video.szabadsag.ro (keresőszó: Albánia)
 
***********************
 
Az Erdély Mentőcsoport létrehozásának előzményét egy féléves segélyezési együttműködés képezi.
Az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából több erdélyi szervezet 2010. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján szervezetközi együttműködést hozott létre. Július második felétől az erdélyi árvizek nyomán segélyezési munkánk többnyire a székelyföldi árvízkárosult településekre irányult. Október 10-én újabb segélyezési felhívással fordultunk az erdélyi magyar társadalom felé, pénzadományokat kérve az anyaországi Veszprém megyében bekövetkezett tragikus környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
 
Sokoldalú együttműködésünk folytatási szándékát október 23-án ünnepi megállapodásba foglaltuk, amelyet 19 szervezet, illetve intézmény képviselői láttak el kézjegyükkel. Hálózatszerű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme és segélyezése. Az ősz folyamán munkatársaink számára alapfokú képzéseket szerveztünk, ami által további természeti csapások esetében hatékonyabbak lehetünk a segítségnyújtásban Kárpát-medence-szerte.
 
Szervezetközi együttműködésünk keretében elhatároztuk, hogy magyarországi mintára különleges mentőcsoportok életre hívását kezdeményezzük Erdélyben is. Mentőcsoportjaink megalapításának, felszerelésének és útnak indításának előkészületei javában zajlanak. E célból olyan anyaországi mentőcsoportok képviselői működnek együtt velünk szakmai mentorokként, akikkel épp árvízi segélyezésünk kapcsán ismerkedtünk meg az elmúlt nyáron: a szolnoki Életjel Mentőcsoport, a miskolci Spider Mentőcsoport és a LEGOTT Mentőcsoport szakemberei. Ezen mentőcsoportok a KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség (http://karisz.tvn.hu) tagszervezetei.
 
Terveink szerint indulásként öt mentőcsoportot alapítunk, amelyek a névadó térségekben szerveződnek: Kolozs-Torda, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék. A területi mentőcsoportok szövetségbe tömörülnek, amelyet egy ún. koordinációs központ irányít, egyeztető fórumát pedig a mentőcsoportok mindenkori vezetőiből álló szakmai tanács alkotja.
 
A fent említett folyamatról a www.gondviseles.org honlapon több alkalmi tájékoztatás olvasható.
A részletek iránt érdeklődőknek a következő elérhetőségeken állunk rendelkezésére:
– Turi László (a KARISZ alelnöke): specmen@freemail.hu,             (003)6302067108      ;
– Szabó László (a Gondviselés Segélyszervezet alelnöke): szluni@gmail.com,             (004)0721267596      
 
Az Erdély Mentőcsoport kezdeményezői részéről: Szabó László
Kolozsvár, 2010. december 19.
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)