„Mi Vagyunk a Nép”

mi vaGunK a nEp
 (mozgalom a Székely Nép önbecsülésének erősítéséért)
Közösségi fennmaradásunk fontos feltétele hagyományaink, közösségi értékeink megismerése, ápolása,  székely azonosságtudatunk erősítése.

Használjuk SZÉKELY JELKÉPEINKET!

Az  emberi közösségek formálódásában, közösségi összetartásában hihetetlenül fontos szerepük van az illető közösség által megalkotott és elfogadott közösségi jelképeknek.
A jelkép elemi erővel hat, nagy a mozgósító ereje, érzelmeket, közösségi élményeket gerjeszt, ápolja az összetartozás érzését,  szolidaritásra buzdít.
A Székely Nép évezredes történelme során, lelke mélyéből fakadóan, alkotta meg közösségi jelképeit, szimbólumait.
Ezek egyaránt megjelentek népünk mindennapi életében szerepet játszó használati tárgyain, harci eszközein, kultikus alkotásain, családi és közösségi célt szolgáló építményein.
Itt az ideje tehát, hogy ismét visszaadjuk jelképeinknek az őket megillető megbecsülést.
A Székely Népnek (Nemzetnek) van Himnusza, címere, zászlaja.
Használjuk tehát címerünket, zászlóinkat, énekeljük Himnuszunkat ünnepeinken, közösségi megnyilvánulásainkon!

Legyünk büszkék ŐSI ÍRÁSUNKRA

 A Székely Nép egyike azon  népeknek, melyeket az Úr saját írással ajándékozott meg. Ősi írásunk, a székely rovásírás, ezek között is előkelő helyet foglal el, hisz története, az emberi tudás gyökereihez vezet vissza. Ismerjük meg tehát és becsüljük ezt az Istentől kapott kincset!
Bíztatjuk pedagógusainkat, hogy a székely tanító küldetéséhez híven, ápolják a helyi hagyományokat, tanítsák meg tanítványaikat az ősi székely rovásírásra, legyenek a helyi közösség „élő lelkiismerete”.

Alakítsunk FALUVÉDŐ EGYESÜLETEKET, TÁJHÁZAKAT székely településeinken!
Állítsuk fel sajátos, SZÉKELY HELYSÉGNÉVTÁBLÁINKAT!

Ne engedjük, hogy a még fellelhető építészeti és tárgyi értékeink megsemmisüljenek, idegenek kezébe kerüljenek!
Bíztatjuk településeink önkormányzatait, civil szervezeteit, lakóit,
 - állítsák fel - a hivatalosak mellett- SAJÁTOS, SZÉKELY HELYSÉGNÉVTÁBLÁINKAT
  -ösztönözzék településeiken a székely kapuk felállítását, a sajátos, a településre jellemző településszerkezet és építészeti stílusjegyek védelmét, újbóli használatát!
  -alakítsanak  faluvédő egyesületeket (köröket), hozzanak létre tájházakat, emlékházakat falumúzeumokatMentsük meg közösségi értékeinket!

Annak reményében indítjuk mozgalmunkat, hogy követőkre találunk minden  közösségben, és rövid időn belül látható nyomai lesznek minden székely településen.

Elkészült egy CD összeállítás, mely tartalmazza közösségi jelképeinket, azok kialakulásával kapcsolatos néhány információt, a székely rovásírással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint a székely települések helységnévtábláinak JAVASOLT terveit. Kérésre postán megküldjük.

A falutáblát avató közösség, a közösségben megalakult „Faluvédő Egyesület” (kör) igényelheti a
Székely Díszzászlót és a „Székely Falu EMLÉKLAPOT „.
Bejelentések és információk:
Borsos Géza, Gyergyócsomafalva, 227/a, tf: 0266-351033, vagy 0744-399-281 
e-mail: borsosg@nextra.ro, bonus@nextra.ro 
A Kezdeményező Tanács nevében,  tisztelettel,
 Borsos Géza

 

SZÉKELY CÍMEREK


   Ismeretes, hogy Címertani (heraldikai) szempontból  a SZÉKELYSÉGET megjelenítő legrégibb címerábrázolások, a legkorábbi címerek, Zsigmond király uralkodásának időszakára, az 1387-1437 közötti évekre esnek,. Két féle változatot ismerünk. A címerpajzs formája lekerekített, hegyesszögű,és a háromszögcímer, mely mindkettőnél azonos.
   A legrégebbi 1436-ig használt változatban kék színű háttérben egy páncélos jobb kar látható, mely egy egyenes kardot tart. A kardon a markolatnál átszúrt, levágott medvefej, felette egy vörös szív, a kard végén pedig egy lebegő ötágú leveles korona figyelhető meg.
   Miután a székelyek jól őrizték az ország keleti és délkeleti végeit, ezért Zsigmond királytól 1437-ben jutalmul új címert : az Aranyló NAP-arcot és növekvő ezüst HOLD-arcot kaptak, mely a későbbiekben Erdély összetett címerében is megjelenik. (1.sz.melléklet)
   Hasonló ábrázolást láthatunk az egykori HÁROMSZÉK VÁRMEGYE címerénél, vagy MAROSVÁSÁRHELY és SZÉKELYUDVARHELY jelenlegi címereinél.

Címerek:
     

A Székely Nemzet pecsétje:

Székelyföld címer:

Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)